Archive for the 'Idé' Category

Ny idol

Friday, August 17th, 2007

Jag har en ny idol. Jag ska skaffa skägg, för det är ju förstås det han vill.

Dan Dennett: Ants, terrorism, and the awesome power of memes