Archive for the 'Ordspråk' Category

I gruvan hör alla dig skrika

Friday, March 2nd, 2007

Hoppas du inte trillar och slår dig i saltgruvan. Salt i såren.

Hittade jag i ett forum om datorspelsbandesign.